середа, 2 грудня 2015 р.

Роман Пілат

Роман Пілат
Роман Пілат
Роман Пілат (іноді Роман Пілят, Роман Пилат, Роман Пілят; польськ Roman Pilat; 13.07.1846 – 06.04.1906) — польський літературознавець, історик літератури, педагог, почесний професор, ректор Львівського університету Яна Казимира (тепер – Львівський національний університет імені Івана Франка), творець львівської наукової історико-літературної школи.

Біографія Романа Пілата

Народився Роман Пілат 13 липня 1846 року у Львові в родині Станіслава Пілата (1808–1866) — польського письменника, діяча культури. Після закінчення львівської класичної гімназії, вступив у львівський університет, де з 1864 по 1866 вивчав право, потім в 1866–1868 рр. — польську філологію. У 1869 році Роман Пілат отримав ступінь доктора наук.
У 1871 — доцент на кафедрі історії польської літератури університету у Львові, пізніше, з 1874 по 1901, — очолював цю кафедру і керував філологічним семінаром.
У 1880 — професор. Роман Пілат тричі був деканом факультету філології (1882/1883, 1890, 1895/1896), в 1890/1891 роках обирався ректором Львівського університету, у 1891/1892 — проректором. З 1905 — почесний професор.
З 1880 року Роман Пілат — член-кореспондент Польської академії знань у Кракові. Один із засновників Літературного товариства ім. Адама Міцкевича (1886), до 1900 р. — його голова.
У 1887–1898 роках — редактор журналу «Записки Літературного товариства ім. Адама Міцкевича» (пол.«Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza»). Перший керівник львівської академічної бібліотеки «Czytelniа akademickа».
Нагороджений орденом Залізної корони III ступеня (1905).
Помер Роман Пілат 6 квітня 1906 року у Львові.

Наукова діяльність Романа Пілата

Сфера пріоритетних наукових інтересів вченого Романа Пілата — історія польської літератури періоду середньовіччя та романтизму, методологія історії літератури, історична граматика.
Роман Пілат — творець львівської наукової історико-літературної школи, серед його учнів відомі польські історики літератури, такі як Людвік Фінкель, Анджей Гавроньський, Броніслав Губрінович та ін.
Роман Пілат провів глибокий критичний аналіз найстарішої релігійної польської пісні, зафіксованої на листі «Богородиця», виконав ряд дослідницьких робіт, пов'язаних із творчістю Міцкевича та А. Фредро.

Бібліографія

  • Про політичну літературу Чотирирічного сейму, 1788-1792 / O literaturze politycznej Sejmu Czteroletniego, 1788-1792 (1872);
  • Ueber das polnische Participium praes. act. auf «szy» (1878);
  • Гімн Богородиця, I реституція тексту гімну / Pieśń Boga-rodzica. I restytucja tekstu pieśni (1879);
  • Початок літературної публіцистики в Польщі / Początek publicystyki literackiej w Polsce (1882);
  • Як належить видавати твори польських письменників XVI і XVII століть / Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzów XVI i XVII wieku (1884);
  • Історія польської літератури / Historia literatury polskiej (1907-1926 в 5 томах);
  • Граматика польської мови / Gramatyka języka polskiego (1909 в 2 томах).

Популярні публікації